Neden Rüya görürüz? Rüya Nedir?

Rüya nedir?
Neden rüya görürüz?
Rüya uykunun normal bir sürecidir. Rüyalar genellikle her gece ve beş kez tekrarlanmakta ve gecenin ilk yarısında daha kısa süreli iken, sabaha yakın saatlerde ise daha uzun süreli görülmektedir. Uyku düzeni iyi olan kişilerde rüya, her gece görülen bir süreçtir.

Rüya sırasında göz hareketlerinde bir hızlanma yaşanır. Kas aktiviteleri önce yavaşlayarak daha sonra ise tamamen durur. Kas aktivitesinin durması sonucunda rüya sırasında gerçeklesen olayları kişi yaşayamaz ancak rüyayı gören kişiler sanki yaşıyormuş hissine kapılmaktadır. 

Yapılan araştırmalara göre görülen rüyaların büyük bir kısmı günlük yasam içerisinde yaşanan olaylardan etkilenmektedir. Buradan yola çıkarak görülen rüyalar çoğunlukla yaşanmış olayların rüya esnasında bize gösterilen bir halidir diyebiliriz.

Neden Rüya görürüz?

Rüya uykunun normal evrelerinden olduğundan herkes rüya görmektedir. Rüya kişinin hafızası ile alakalı bir durumdur. Rüyaların gün içerisinde yaşanılan bilgileri ayırmak ve de bunları hafızada tutmak gibi bir görevi vardır.

Gün içerisinde yaşayarak edindiğimiz bilgiler beyin tarafından sınıflandırılmakta ve kalıcı hafızaya alınmaktadır. Yine beynimiz aracılığı ile gün içinde edindiğimiz bazı gereksiz bilgiler ise atılmaktadır. Bu durum uykunun rüya evresinde yaşanmaktadır.Bu şekilde rüyanın ertesi gün yaşanacak olaylar ve edinilecek yeni bilgiler için yer açabilecek yapıda olduğu bilinmektedir. İşte bu neden ile rüya ve uykunun insan yaşamında büyük bir önemi bulunmaktadır.

Rüya göremeyen ve uyuyamayan kişilerde uzun süreli hafıza sorunları ortaya çıkmaktadır. Sağlıklı rüya süreci yasayan kişilerde ise hafızanın daha iyi çalıştığı gözlenmiştir.

Hangi Sıklıkla Rüya Görürüz?

Uyku, Non Rem (Rem öncesi) evresi ile başlar ve Rem evresi ile devam eder. Normal uyku periyodu dönemi 90 ila 120 dakikadan oluşan bir süreçtir. Her gece ortalama 4 veya 5 kez rüya görülmektedir. Rem'e geçiş öncesi evresi uzun sürelidir ve vücudu dinlendirme amaçlıdır. Rem evresi ise sabaha karşı olan süreçtir. Bu evrede uyku daha da uzamaktadır.

İnsanların çoğunda sabaha karşı Rem evresinde görülen rüyaların 40 ila 50 dakika olduğu görülmektedir. Gecenin ilk bölümünde (Rem öncesi) 4 ya da 5'er dakikalık rüyalar görülür. Bunlar kısa kısa rüyalardan oluşmaktadır. Bu evrede kişilerin rüya görüp görmediğini anlamak için uykudan uyandırılıp sorulması gerekmektedir. Sabah uyandığında rüya görüp görmediği sorulursa kişi hiç rüya görmediğini düşünebilir. Bu kişiler rüya sırasında hiç uyanmıyorlarsa rüya gördüklerini bilemeyebilirler. Rüyalar genellikle Rem evresinde ortaya çıkmaktadır.
Dini açıdan rüya nedir ve neden görülür?

Dini açıdan rüya nedir ve neden görülür?

İslâm dininde rüya hukuki bir kaynak veya delil değildir. Yalnız gören kişi ile alakalıdır ve gören kişiye özeldir. O kişi de bu rüyasını hayra yormalıdır ve bu rüya yalnızca kendisini bağlar.

Rüya İslam alimleri tarafından, "Allah-ü Teala'nın melekleri vasıtasıyla hakikat veya kinaye olarak kulunun şuurunda uyandırdığı enfusî idraklar ve vicdani duygular veya şeytani telkinlerden meydana gelen karışık hayallerden ibarettir" şeklinde tarif edilmiştir.

Kur'ân-ı Kerim'in birçok yerinde de rüyadan söz edilmiştir. Yusuf (A.S) rüyasında on bir yıldızla, ay'ın kendisine secde ettiğini görmüştür (Yusuf, 12/40);

Mısır hükümdarının ve hapishanedeki iki kişinin gördükleri rüyaları da tabir etmiştir (Yusuf, 12/36, 43).

Hz. İbrahim (A.S), oğlu İsmail (A.S)'i rüya sırasında kurban etme emrini almış ve bu rüyayı uygulamaya teşebbüs etmiştir (es-Saffat, 37/ 102).

Yine Kur'ân-ı Kerim'de bir çok surede Hz. Peygamber'in görmüş olduğu rüyalardan da söz edilmektedir (el-Fetih, 48/27; es-Saffat, 37/105; el-Isra, 17/60).

Hadis kitaplarının hemen hemen hepsinde Hz. Peygamber'in gördüğü rüyalar ve yaptığı rüya tabirleri hakkında genişçe bilgi bulunmaktadır. Rüyalar ile ilgili olarak Rasulüllah (S.A.V) şöyle buyurmuştur: "Salih kisi tarafından görülen rüya, peygamberliğin kırk altı parçasından bir parçadır. " 

Bir başka hadiste de şöyle der: "Müminin rüyası, peygamberliğin kırk altı cüzünden bir parçadır; Peygamberlik gitti ve mübessirat kaldı".

Rasûlüllah (S.A.V) bir başka hadislerinde şöyle buyurmaktadır: "Ey insanlar! Peygamberliğin belirtilerinden yalnız güzel rüya kaldı. O rüyayı müslüman kisi görür veya onun için başkası tarafından görülür" (Ibn Hacer el-Askalanî, Fethül-Barî Serhu Sahihil-Buharî Kitabül-Ta'bîr).
Hayvanlarda rüya görür mü?

Hayvanlar da Rüya Görür Mü?

Şaşırabilirsiniz ama hayvanlarda rüya görmektedirler. Hayvanlar arasında çoğunlukla memeliler rüya görmektedir. Yapılan bilimsel araştırmalara göre en sık rüya gören hayvan köpeklerdir. Eğer sizde bir köpeği uyurken izlerseniz, uyuduğu esnada kuyruk salladığını görebilirsiniz. Bu durumda köpeğin rüya gördüğünü anlayabilirsiniz. Kedilerin ise uyurken bıyıklarını oynattığını görürseniz rüya gördüğünü rahatlıkla anlayabilirsiniz.


Rüyalar hakkında ilginç bilgiler

Rüyalar hakkında ilginç bilgiler


  • Manheim Üniversitesi bilim adamlarınca yapılan bir araştırmada, uyku esnasında koklanan kokuların rüyaları etkilediği ortaya çıkmıştır. Uykunun belirli bir anında çiçek kokuları koklatılan denekler daha pozitif rüyalar görürlerken, çürük yumurta gibi ağır ve kötü kokular koklatılan deneklerin kabus gördüğü ortaya çıkmıştır.
  • Harvard bilim adamlarının yaptığı bir başka bilimsel araştırmada ise uyku sırasında uyuyan kişiyi uyandırmayacak hafiflikteki okyanus ve doğa sesleri, alarm sesinin tersine, huzurlu ve sakin rüyalar görme konusunda yardımcı olmaktadır. Acılı, baharatlı peynirli veya sindirimi zor gıdalar, kabus görme ve daha kötüsü kabusları hatırlama ihtimalini güçlendirmektedir.
  • Korku ve gerilim filmlerinden sonra kabus görmekten şikayetçi oluyorsanız, uyumadan önce huzurlu müzikler dinlemeyi ya da bir süre tatil fotoğraflarına bakmayı deneyebilirsiniz.
  • Uyandıktan sonraki 5 dakika içerisinde rüyalarınızın yarısını unutursunuz. 10 dakika sonra nerde ise yüzde 90'ı hafızanızdan silinmiş olur.
  • Doğduktan sonra kör olmuş olan insanlar rüyalarında görüntüler görürler. Doğustan görme engelli olan kişiler ise rüyalarında görüntü görmezler, ancak duyma, koklama, dokunma ve hissetme üzerine rüya görürler. Görme yeteneğine sahip insanların yüzde 12’sinin rüyaları siyah-beyazdır. Geri kalanlar ise renkli rüyalar görürler.
  • 1915-1950 arasında yapılan çalısmalar rüyaların çoğunun siyah-beyaz olduğunu ancak bu oranın 1960'lardan sonra değismeye başladığını gösteriyor. Bilim adamları tarafından yapılan araştırmalar bu değişimin nedeninin televizyonun siyah beyazdan renkliye geçmesi ile bağlantılı olabileceğini gösteriyor.
  • Rüyalarda en çok deneyimlenen duygu endişedir. Negatif duygular, pozitif olanlardan çok daha fazladır.
  • Uyuduğumuz sırada beynimiz gerçek hayattan gelen sesleri alır ve onları rüyamızın bir parçası haline getirir. Yani bazen dışarıdan gelen sesi uykuda yorumlayabiliriz. Örneğin komşunuz siz uyurken üst katınızda gitar çalıyorsa, rüyanızda konserde olduğunuzu görebilirsiniz.
  • Erkekler, kendi cinsleri ile ilgili rüya görmeye kadınlardan çok daha fazla meyillidir. Erkeklerin rüyalarındaki karakterlerin yüzde 70'i başka erkeklerdir. Diğer bir taraftan kadınların rüyalarındaki kişilerin yarısı erkek, yarısı kadındir. Tüm bunların yanı sıra erkekler rüyalarında genelde kadınlardan daha agresif duygular yaşarlar.
  • Horlama sorunu rüya kalitenizi bozabilir. Bilimsel olarak kanıtlanmasa da, araştırmalarda horlayan insanların daha kısa, daha az sayıda ve genellikle sonradan unutulan / hatırlanamayan rüyalar gördüğü sonucuna varmıştır.