Rüyada ateş görmek

Rüyada ateş görmek
Rüyada ateş görmek
Rüyada ateş görmek farklı anlamlara gelmektedir. Bazen müjdeli haber alınacağını, bereketli günlerin geleceğini bazen de korku, savaş veya kişinin zarar göreceği anlamını içerir. Rüyada görülen harlı alev kötü olarak bilinen bir işin hayra dönüşeceği, yangın alevi görmek güzel bir haber alınacağı anlamını taşır.

Rüyada ateşte yemek pişirmek güzel sohbet edilecek bir ortamı ve hayırlı haber alınacağını müjdeler. Ateşte et pişirmekse rüya sahibi ile ilgili dedikodu yapılacağı anlamına gelir. Rüyada ateş söndürmek de iyi haberler alınacağı şeklinde yorumlanır. Yanan ateşin su ile ya da yağmurla söndüğünün görülmesi rüya sahibinin maddi anlamda sıkıntıya düşeceğine dalalettir.

Rüyasında kış günü yanan ateşte ısındığını gören kimse cennetle müjdelenir. Kişi rüyasında ateşte azap çektiğini gördüyse günah işlediği şeklinde yorumlanır.

Rüyada bir topluluğun bir ateş etrafında toplanması ise o topluluğun bolluk ve bereketli günler göreceğini işaret eder. Rüyasında birilerine yol göstermek için ateş yakılması bir konu hakkında insanların uyarılması şeklinde yorumlanır.

Rüyada ateş topu görülmesi

Rüyada ateş topu görülmesi, rüya tabircilerine göre iki ayrı şekilde yorumlanır. İlki rüya sahibinin büyük bir kuvvete erişip kazançlı işler yapacağı şeklinde yorumlanır. Ayrıca gönül ilişkisinde ve etrafındaki kişilerle iyi ilişkiler yaşayacağına işarettir. Diğer bir yorum ise, rüya sahibinin maddi anlamda sıkıntılı günler yaşayarak dara düşeceğine dalalet eder.

Rüyada ateşten kaçmak

Rüyada ateşten kaçmak olumlu ve olumsuz olmak üzere ayrı şekillerde yorumlanır. Bir yoruma göre; helal servete, kişinin işinde mevki sahibi olacağına, gönül ilişkisinin iyi bir şekilde devam edeceği anlamına gelir. Rüya tabircilerine göre olumsuz olarak da rüya sahibinin sıkıntılı günler yaşayacağına, kötü niyetli bir kişiden zarar göreceğine işarettir. Kişinin yardıma muhtaç düşeceği şeklinde de yorumlanır.