Rüyada saç dökülmesi

rüyada saç kestirmek
Rüyada saç dökülmesi
Rüyada saç dökülmesi, hayırlı bir rüya olarak yorumlanmaz. Genel anlamda sıkıntı veya hastalığa yorumlanır. Para veya mal kaybına düşüleceği şeklinde rivayet olunur. Kişinin işlerinin yolunda gitmemesi, maddi anlamda kayba uğrayacağı, işiyle ilgili can sıkıcı durumlarla karşı karşıya kalacağı anlamını içerir. Başka bir yoruma göre ise rüya sahibinin haksızlığa uğrayacağı şeklindedir.

Rüyada saç dökülmesi saçın döküldüğü miktara göre yorumlanır. Rüyada kel kalmak kişinin çok büyük bir üzüntüyle karşı karşıya kalacağı, maddi veya manevi olarak büyük bir sıkıntıya gireceği anlamını taşır. Rüyada tutam tutam saç dökülmesi, kişinin kurmuş olduğu hayallerin yıkılacağına ve planlamış olduğu bir işte başarısızlığa uğrayacağına işaret eder. Rüyada tel tel saçın dökülmesi yakın bir kişinin hastalık haberinin alınacağına ya da iş ile ilgili beklenmedik üzüntülü bir durum yaşanacağına veyahut yakın birisiyle tartışma yaşanacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada beyaz saçın dökülmesi ise rüya sahibinin işiyle ilgili maddi zarara uğrayacağı şeklinde ifade edilir.

Rüyada başkasının saçlarının döküldüğünü görmek

Rüyada başkasının saçlarının döküldüğünü görmek olumlu ve olumsuz olarak iki ayrı şekilde yorumlanır. Olumlu olarak yapılan yorumlarda; yaşanılan zorluklar sonrasında ulaşılacak başarıya, işyerinde alınacak terfiye, iyi bir kısmetle karşılaşılacağına işarettir. Olumsuz olarak yapılan yorum ise; sağlıkla ilgili sıkıntılar yaşanacağı ya da bir takım maddi zorluklarla karşılaşılacağı şeklindedir.

Rüyada yerde dökülmüş saç görmek

Rüyada yerde dökülmüş saç görmek, rüya sahibinin iftiraya uğrayacağına bu nedenle kişinin itibarının düşeceğine işarettir. Rüya sahibinin yaşayacağı bu durum nedeniyle üzüntü duyacağı, sıkıntılar yaşayacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada yere düşmüş olan saçları toplamak ise, arkanızdan konuşmak isteyen kişilere bu fırsatı vermeyeceğinize ve hayatınızda mutlu olacağınız şeylerle karşılaşacağınıza işarettir.