Uykunun evreleri

uyku çeşitleri
Uykunun evreleri
Uykuya dalındığı anda 2 çeşit uyku yaşanır. Non -REM uykusu ve akabinde hızlı göz hareketlerine neden olan REM uykusu.

Non -REM uykusu kendi içerisinde 4 evreden oluşmaktadır.
  • Evre 0 (sıfır): Bu evrede uyanıklık durumu tamamen değişmeye başlamıştır. 
  • Evre 1 : Bu evrede kişi uyanık olduğunu söylese de uyku bastırmış durumdadır. Erişkin bir insanın uyku totalinin % 5 ini kapsar.
  • Evre 2 : Kişi uyandırıldığında uykuda olduğunun farkındadır. Erişkin bir insanın uyku totalinin % 45 ini kapsar. 
  • Evre 3 ve Evre 4 : Bu evrelerdeki uykuda beyin dalgaları yavaştır. Evre 3 erişkin bir insan uyku totalinin %12 sini, evre 4 ise %13 ünü kapsar. REM uykusu: Kişi bu evrede rüya görmeye başlar ve göz hareketleri hızlanır. Erişkin bir insanın uyku totalinin % 25 ini kapsar. 
REM uykusuna geçen bir kişi non -REM evrelerinden hızlı bir şekilde geçmiştir. REM uykusu esnasında insan vücudundaki tüm kaslar felçtir ve kişi bu süre içerisinde uyanırsa kalkamayacakmış gibi hisseder. Solunum düzensizdir ve tüm organlar en az enerji ile çalışırken beyin çok fazla enerji sarfeder.

90 dakikalık bir uyku halinin ilk 10 dakikası non -REM uykusuna ait ilk 4 evreyi kapsar, REM uykusunda daha fazla zaman harcanır ve kişi gece boyunca yaklaşık 4 veya 5 kez bu döngüyü yaşar. Yaş ilerledikçe REM uykusunda harcanan zaman azalmaya başlar. Yeni doğan bir bebekte REM uykusu %50 oranında iken 11 yaşında %27, ergen yaşlarda ise %25 tir.