Rüyada içki içmek

Rüyada alkol
Rüyada içki içmek
Rüyada içki içmek, haram mal olarak yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin helal olmayan bir malı veya rızkı hanesine sokacağı şeklinde rivayet edilir. Başka yorumculara göre ise rüyada içki içmek kötü huylu bir kadına işaret eder.

Rüyada rakı içmek

Rüyada rakı gibi bir içkiyi su ile karıştırıp içmek, helal olan bir mala ya da kazanca haram karıştırılması şeklinde yorumlanır veyahut miras olup başkalarının da hakkı olan bir malı üzerine almak şeklinde rivayet edilir.

Rüyada bira içmek

Rüyada bira içtiğini görmek bu yorumlara nazaran hayırla yorulur. Kişinin hayırlı bir işe adım atacağı ya da hayırlı bir evlilik yapacağı şeklinde yorumlanır. Ancak rüyada ev dışında bir eğlence yerinde bira içilmesi kişinin sıkıntılı günler yaşayacağına dalalet eder.

Rüyada içki içtiğini ancak sarhoş olmadığını gören kimsenin yakın bir zamanda sıkıntılı bir döneme gireceği rivayet edilir. Rüyasında içki içtiğini ancak sarhoş olmadığını görmek ise kişinin kendisini zaman zaman üzen ve sıkıntıya sokan bir özelliğinin olduğu anlamına gelir.

Rüyada içki içmek ve sonrasında pişman olmak

Rüyada içki içtikten sonra pişman olmak, kişinin iyi geçeceğini düşündüğü bir toplantı veya organizasyonda olayların istemediği şekilde gelişerek huzursuz olacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada evinde içki içtikten sonra pişman olduğunu görmek, aile bireylerine karşı mahcup olunan bir durum yaşandığı anlamına gelir. Bir meyhanede ya da eğlence mekanında içki içildikten sonra pişman olunması ise; kişinin bir takım kişilere karşı kendisinden kaynaklanan bir durum nedeniyle istenmeyen bir durum yaşayacağı, güzel sonuçlanacağını beklediği bir olayın istemediği şekilde gelişeceği şeklinde yorumlanır.

Rüyada sarhoş olmak

Rüyada sarhoş olmak, kişinin bazı zorluklarla karşılaşacağı anlamına gelir. Rüya sahibinin bu zorluklar karşısında mücadele edeceği ve zorlu bir döneme gireceği şeklinde yorumlanır. Rüyada başka birinin içki içip sarhoş olduğunu görmek ise rüya sahibinin maddi anlamda bir takım sıkıntılarla karşılaşacağı şeklinde rivayet edilir.

Rüyada oruçluyken içki içtiğini görmek

Rüyada oruçluyken içki içtiğini gören kişinin, bulunduğu çevrede toplum olarak hoş karşılanmayan bir takım hareket veya tavır sergilediği bu nedenle sıkıntı yaşayacağı şeklinde yorumlanır. Rüya sahibinin oruçluyken gizli bir şekilde içki içtiğini görmesi ise kişinin kendisiyle hesaplaşması gereken bir olayla karşılaşacağına dalalet eder.

Rüyada içki içen birini görmek

Rüyada içki içen birini görmek, rüya sahibinin kendisini içki içerken görmenin aksine hayırla yorumlanır. Kişinin faydalı işler yapacağına, sosyal çevresinde sevilen biri olacağına, umutsuz bir anında mutlulukla sonuçlanacak bir olay yaşayacağı şeklinde rivayet olunur. Çekilen zorluklar sonunda ulaşılacak başarı anlamına gelir.