Rüyada soğan görmek

Rüyada soğan yemek
Rüyada soğan görmek
Rüyada kuru soğan görmek gözyaşı anlamına gelir. Rüya sahibinin kendini çekemeyen kötü kişiler tarafından kendisiyle ilgili kötü şeyler duyacağına ve üzüleceğine işaret eder. Bir başka yoruma göre de rüyada soğan görmek kişinin üzüleceği, kederli günler yaşayacağı bir takım olaylarla karşılaşacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada taze soğan görmek ise alın teri ile kazanılan mala işaret eder.

Rüyada soğan yemek

Rüyada soğan yemek hayra yorulur ve kişinin daha önce yapmış olduğu hataların farkına vararak, bu hataları telafi etmek için girişimlerde bulunacağı ve doğru yolu bulacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada soğan doğramak

Rüyada soğan doğramak, bazı tabircilere göre kişinin hayal kırıklığına uğrayacağı, beklenmedik ve hoş olmayan bir takım olaylarla karşılaşacağı rivayet edilir. Ancak başka tabircilere göre ise rüyada soğan doğramak, işle ilgili sorunların aşılarak mal sahibi olunacağı, sahip olunacak malın tek parça halinde değil küçük parçalar şeklinde elde edileceği şeklinde yorumlanır. Rüyada birinin soğan doğradığını görmek de tanıdık birinin yaptığı işte bir sorunla karşılaşacağı ancak tanıdık birinden istenecek yardımla düzlüğe çıkacağı rivayet edilir.

Rüyada soğan pişirdiğini görmek

Rüyada soğan pişirdiğini görmek, rüya sahibinin kötü alışkanlıkları olan bir kişiye yardım ederek o kişiyi doğru yola yönlendireceği, akabinde o kişinin rüya sahibi için hayırlı dualar edeceği şeklinde yorumlanır. Rüyada başka birinin soğan pişirdiğini görmek ise; yardıma muhtaçlara yardım edileceği, kazancın bir kısmı ile Allah yolunda hayırlı bir iş için kullanılacağı, rüya sahibinin bu nedenle daha huzurlu olacağı şeklinde rivayet olunur.

Rüyada soğan ekmek

Rüyada soğan ekmek, rüya sahibinin yaptığı kötü bir şeyi örtmek istediği şeklinde yorumlanır. Başkalarının hoş görmeyeceği bir işi rüya sahibinin saklamaya çalışacağı şeklinde rivayet edilir.Rüya sahibinin bu durum nedeniyle yaşayacağı tedirginlikleri ifade eder.